SJUKDOMSCOACHING FÖRETAG

Sjukdom, ohälsa och kris leder till sämre arbetsprestationer. Risken för sjukskrivning ökar och ju längre sjukskrivningen varar - desto dyrare för företaget.

 

Människor som mår bra arbetar bättre.

 

Med resultatorienterad och beprövad samtalsmetodik hjälper jag dig att stötta dina medarbetare i samband med sjukskrivning.

 

 

Hur bra kan det bli?

Din personal vill gärna må bra och göra det bästa de kan med de resurser de har. När livet tar emot är det inte så enkelt, varken för personal eller arbetsgivare. Ett klart och konstruktivt samtal med en erfaren coach kan

 

  • påverka din medarbetares hälsa
  • minska sjukskrivningens längd
  • ge dig ett problem mindre!

     

Hur löser du problem?

Om problemet gäller din uppskattade medarbetare

som har drabbats av ohälsa eller sjukdom?

 

Sjukdomscoaching

- nya vägar till tillfrisknande!

www.acoach.nu